Home:

Welkom op deze website,

Tink Tank Performances (TTP) groepeert acteurs, theatermakers, sociale nijveraars en deskundigen (agogen, sociologen, historici,…) die theater gebruiken in een maatschappelijke context.

We verdelen ons aanbod in drie groepen:
  • In het forumtheater werken we rechtstreeks met en over de relaties en de dilemma's die tussen mensen leven.
  • In "verhalen" verwerken we gewone menselijke gebeurtenissen - in de ruimste zin van het woord - tot vertellingen en theaterproducties die de mensen dichter bij elkaar brengen. En dit op een beklijvend niveau.
  • Met ons ruim aanbod in het Arsenaal wordt drama gebruikt om het speelse tussen de mensen te activeren. Hier vind je alles over ons aanbod: improvisatietheater, theaterinitiaties, begeleiding bij sociaal artistieke projecten, allerlei workshops, conferences, enz...
Kortom: theater op maat van elke organisatie.
We werken zowel voor bedrijven, scholen, hogescholen, sociale en socioculturele organisaties, buurten als voor overheidsdiensten.
Hoe dan ook… onze theaterproducties komen steeds tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever.
In tegenstelling met klassieke theaters beschikken we niet over een vast repertoire maar maken we samen met de mensen theater…in hun omgeving… van workshop tot een heus stuk met alles erop en eraan.

De bedoeling van dit alles is zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de interesses en de leefwereld van de diverse doelgroepen.

Lucas Vandenbussche

Coördinator
TINK TANK PERFORMANCES | Lucas Vandenbussche [GSM] 0494344519 [@] lucas@tinktank.be
Development by WDS IRene.be